همرگ انجمنی متفاوت

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 223 نویسنده: طاها

سامانیان

زیاریان

بوییان

غزنویان

سلجوقیان

خوارزمشاهیان

ایلخانان

دودمان‌های محلی

جلایریان [ویرایش]

آل مظفر یا مظفریان

آل اینجو

کیاییان

 • سید امیر کیای مَلاطی، بنیانگذار حکومت خاندان کیاییان در گیلان. حکومت از (۷۶۳ـ۷۷۶) ق.
 • سید رضی کیا حکومت از (۷۲۹ـ۷۹۹) ق.
 • کارکیا سید محمد اول حکومت از (۸۲۹ ـ۸۳۷) ق.
 • کارکیا ناصر کیا حکومت از (۸۳۷ ـ۸۵۱) ق.
 • کارکیا سلطان محمد دوم حکومت از (: ۸۵۱ـ۸۸۳) ق.
 • کارکیا میرزاعلی

...

تیموریان

 1. تیمور لنگ
 2. خلیل سلطان
 3. شاهرخ
 4. الغ بیگ
 5. عبدالله میرزا
 6. بابر تیموری
 7. ابو سعید
 8. سلطان احمد
 9. سلطان محمود
 10. سلطان حسین بایقرا

قراقویونلو

 1. قرامحمد
 2. قرایوسف
 3. قرااسکندر
 4. جهانشاه
 5. حسن علی فرزند جهانشاه

آق قویونلو

 1. قره عثمان
 2. حمزه
 3. نورالدین علی
 4. اوزون حسن
 5. سلطان خلیل
 6. یعقوب

صفویان

 1. شاه اسماعیل یکم
 2. شاه طهماسب یکم
 3. شاه اسماعیل دوم
 4. شاه محمد خدابنده
 5. شاه عباس یکم
 6. شاه صفی
 7. شاه عباس دوم
 8. شاه سلیمان
 9. شاه سلطان حسین
 10. شاه طهماسب دوم
 11. شاه عباس سوم

افشاریان

 1. نادرشاه افشار
 2. عادلشاه افشار
 3. ابراهیم‌شاه
 4. شاهرخ‌میرزا

زندیان

 1. کریم‌خان زند
 2. زکی‌خان زند
 3. ابوالفتح‌خان زند
 4. صادق‌خان زند
 5. علی‌مرادخان زند
 6. جعفرخان زند
 7. صیدمرادخان زند
 8. لطفعلی‌خان زند

قاجار

پهلویموضوعات:لیست شاهان ایران ,
بقیه-شاهان بقیه-شاهان بقیه-شاهان بقیه-شاهان بقیه-شاهان امتیاز : 430 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 153 نویسنده: طاها
 • حسن بن زید
 • القائم
 • داعی الحق
 • حسن پسر مهدی
 • داعی صغیر


 • موضوعات:لیست شاهان ایران ,
  علویان-تبرستان علویان-تبرستان علویان-تبرستان علویان-تبرستان علویان-تبرستان امتیاز : 373 دیدگاه(0)

  تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 152 نویسنده: طاها
  صفاریان صفاریان صفاریان صفاریان صفاریان امتیاز : 452 دیدگاه(0)

  تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 147 نویسنده: طاها
  طاهریان طاهریان طاهریان طاهریان طاهریان امتیاز : 425 دیدگاه(0)

  تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 174 نویسنده: طاها
  باوندیان باوندیان باوندیان باوندیان باوندیان امتیاز : 446 دیدگاه(0)

  تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 849 نویسنده: طاها
  گاوباریان گاوباریان گاوباریان گاوباریان گاوباریان امتیاز : 554 دیدگاه(3)

  تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 118 نویسنده: طاها

  (تاریخ بر پایه سالنمای میلادی)

  تازش و پیروزی تازیان (۶۵۱)  موضوعات:لیست شاهان ایران ,
  ساسانیان ساسانیان ساسانیان ساسانیان ساسانیان امتیاز : 533 دیدگاه(0)

  صفحات مطالب

  1|2|3|