همرگ انجمنی متفاوت

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 127 نویسنده: طاها

سامانیان

زیاریان

بوییان

غزنویان

سلجوقیان

خوارزمشاهیان

ایلخانان

دودمان‌های محلی

جلایریان [ویرایش]

آل مظفر یا مظفریان

آل اینجو

کیاییان

 • سید امیر کیای مَلاطی، بنیانگذار حکومت خاندان کیاییان در گیلان. حکومت از (۷۶۳ـ۷۷۶) ق.
 • سید رضی کیا حکومت از (۷۲۹ـ۷۹۹) ق.
 • کارکیا سید محمد اول حکومت از (۸۲۹ ـ۸۳۷) ق.
 • کارکیا ناصر کیا حکومت از (۸۳۷ ـ۸۵۱) ق.
 • کارکیا سلطان محمد دوم حکومت از (: ۸۵۱ـ۸۸۳) ق.
 • کارکیا میرزاعلی

...

تیموریان

 1. تیمور لنگ
 2. خلیل سلطان
 3. شاهرخ
 4. الغ بیگ
 5. عبدالله میرزا
 6. بابر تیموری
 7. ابو سعید
 8. سلطان احمد
 9. سلطان محمود
 10. سلطان حسین بایقرا

قراقویونلو

 1. قرامحمد
 2. قرایوسف
 3. قرااسکندر
 4. جهانشاه
 5. حسن علی فرزند جهانشاه

آق قویونلو

 1. قره عثمان
 2. حمزه
 3. نورالدین علی
 4. اوزون حسن
 5. سلطان خلیل
 6. یعقوب

صفویان

 1. شاه اسماعیل یکم
 2. شاه طهماسب یکم
 3. شاه اسماعیل دوم
 4. شاه محمد خدابنده
 5. شاه عباس یکم
 6. شاه صفی
 7. شاه عباس دوم
 8. شاه سلیمان
 9. شاه سلطان حسین
 10. شاه طهماسب دوم
 11. شاه عباس سوم

افشاریان

 1. نادرشاه افشار
 2. عادلشاه افشار
 3. ابراهیم‌شاه
 4. شاهرخ‌میرزا

زندیان

 1. کریم‌خان زند
 2. زکی‌خان زند
 3. ابوالفتح‌خان زند
 4. صادق‌خان زند
 5. علی‌مرادخان زند
 6. جعفرخان زند
 7. صیدمرادخان زند
 8. لطفعلی‌خان زند

قاجار

پهلوی


بقیه-شاهان بقیه-شاهان بقیه-شاهان بقیه-شاهان بقیه-شاهان امتیاز : 356 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 72 نویسنده: طاها
 • حسن بن زید
 • القائم
 • داعی الحق
 • حسن پسر مهدی
 • داعی صغیر

 • علویان-تبرستان علویان-تبرستان علویان-تبرستان علویان-تبرستان علویان-تبرستان امتیاز : 286 دیدگاه(0)

  تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 98 نویسنده: طاها
  صفاریان صفاریان صفاریان صفاریان صفاریان امتیاز : 456 دیدگاه(0)

  تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 76 نویسنده: طاها
  طاهریان طاهریان طاهریان طاهریان طاهریان امتیاز : 354 دیدگاه(0)

  تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 177 نویسنده: طاها
  باوندیان باوندیان باوندیان باوندیان باوندیان امتیاز : 485 دیدگاه(0)

  تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 115 نویسنده: طاها
  گاوباریان گاوباریان گاوباریان گاوباریان گاوباریان امتیاز : 275 دیدگاه(0)

  تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 91 نویسنده: طاها

  (تاریخ بر پایه سالنمای میلادی)

  تازش و پیروزی تازیان (۶۵۱)


  ساسانیان ساسانیان ساسانیان ساسانیان ساسانیان امتیاز : 353 دیدگاه(0)

  آخرین مطالب

  چهارشنبه 16 بهمن 1392
  چهارشنبه 16 بهمن 1392
  چهارشنبه 16 بهمن 1392
  چهارشنبه 16 بهمن 1392
  شنبه 24 اردیبهشت 1390

  مطالب محبوب

  شنبه 24 اردیبهشت 1390
  شنبه 24 اردیبهشت 1390
  شنبه 24 اردیبهشت 1390
  سه شنبه 02 فروردین 1390
  شنبه 24 اردیبهشت 1390

  صفحات مطالب