همرگ انجمنی متفاوت

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 174 نویسنده: طاها
باوندیان باوندیان باوندیان باوندیان باوندیان امتیاز : 446 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 838 نویسنده: طاها
گاوباریان گاوباریان گاوباریان گاوباریان گاوباریان امتیاز : 554 دیدگاه(3)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 118 نویسنده: طاها

(تاریخ بر پایه سالنمای میلادی)

تازش و پیروزی تازیان (۶۵۱)موضوعات:لیست شاهان ایران ,
ساسانیان ساسانیان ساسانیان ساسانیان ساسانیان امتیاز : 533 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 164 نویسنده: طاها

 

نامتصویردورهٔ فرمانروایینیارویدادها
ارشک (اشک یکم) Pdc 24586.jpg ۲۵۰ تا ۲۴۷ پ.م. فریاپد بنیادگذاری دودمان اشکانی
تیرداد یکم (اشک دوم) Pdc 24587.jpg ۲۴۷ تا ۲۱۱ پ.م. فریاپد، برادر ارشک ضمیمه کردن گرگان، اتحاد با دیودوت پادشاه باختر، شکست سلوکوس دوم پادشاه سلوکی
اردوان یکم (اشک سوم)   ۲۱۱ تا ۱۹۱ پ.م. تیرداد یکم لشکرکشی به ماد، نبرد با آنتیوخوس سوم و عقب‌نشینی، غارت معبد آناهیتا توسط سپاه آنتیوخوس
فریاپت (اشک چهارم)   ۱۹۱ تا ۱۷۶ پ.م. اردوان یکم صلح
فرهاد یکم (اشک پنجم) Phraates I.jpg ۱۷۶ تا ۱۷۱ پ.م. فریاپت تسخیر تپورستان، بنای شهر شهر خارکْسْ
مهرداد یکم (اشک ششم)   ۱۷۱ تا ۱۳۷-۱۳۸ پ.م. فریاپت، برادر فرهاد یکم گسترش و اقتدار دودمان اشکانی، جنگ با دیمتریوس دوم و اسارت دیمتریوس
فرهاد دوم (اشک هفتم) Coin of Phraates II of Parthia.jpg ۱۳۷-۱۳۸ تا ۱۲۸ پ.م. مهرداد یکم جنگ با آتیوخوس سیدت و شکست از وی، حمله دوباره آتیوخوس سیدت و شکست و کشته شدن آتیوخوس، انحطاط دولت سلوکی
اردوان دوم (اشک هشتم)   ۱۲۸ تا ۱۲۳ پ.م. فریاپت، عموی فرهاد دوم جنگ با قوم یوئه‌چی و زخم برداشتن و مرگ اردوان
مهرداد دوم یا مهرداد کبیر (اشک نهم)   ۱۲۳ تا ۸۷ پ.م.   اقتدار دودمان اشکانی، نظم و سازمان دهی به امور ایران
گودرز یکم   ۹۵ تا ۹۰ پ.م.   قیام گودرز و پادشاهی کوتاه مدت وی
اُرُد یکم   ۹۰ تا ۸۰ پ.م. مهرداد دوم براندازی گودرز یکم
سیناتروک (اشک دهم)   ۷۶ یا ۷۵ تا ۷۰ پ.م. مهرداد یکم، برادر فرهاد دوم تسخیر آذربایجان و غارت جلگه فرات تیگران ارمنی


موضوعات:لیست شاهان ایران ,
پارت-ها-با-تو-ضیح پارت-ها-با-تو-ضیح پارت-ها-با-تو-ضیح پارت-ها-با-تو-ضیح پارت-ها-با-تو-ضیح امتیاز : 592 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 134 نویسنده: طاها

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

 موضوعات:لیست شاهان ایران ,
پارت-ها پارت-ها پارت-ها پارت-ها پارت-ها امتیاز : 411 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 122 نویسنده: طاها
 1. سلوکوس یکم (از ۳۱۲ تا ۲۸۰ پیش از میلاد)
 2. آنتیوخوس یکم (از ۲۸۰ تا ۲۶۱ پیش از میلاد)
 3. آنتیوخوس دوم (۲۶۱ تا ۲۴۶ پیش از میلاد)


موضوعات:لیست شاهان ایران ,
سلوکیان سلوکیان سلوکیان سلوکیان سلوکیان امتیاز : 567 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/01/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 118 نویسنده: طاها
 1. کوروش بزرگ (پیرامون ۵۵۹ - ۵۲۹ پیش از میلاد)
 2. کمبوجیه ( ۵۳۰ - ۵۲۲ پیش از میلاد)
 3. گئومات (۵۲۲ پیش از میلاد، به مدت تقریبی هشت ماه)
 4. داریوش بزرگ (۵۲۲- ۴۸۶ پیش از میلاد)
 5. خشایارشا (۴۸۵ - ۴۶۵ پیش از میلاد)
 6. اردشیر یکم (۴۶۵ - ۴۲۴ پیش از میلاد)
 7. خشایارشای دوم (۴۲۴ پیش از میلاد)
 8. سغدیانوس (۴۲۴ - ۴۲۳ پیش از میلاد)
 9. داریوش دوم (۴۲۳ - ۴۰۴ پیش از میلاد)
 10. اردشیر دوم (۴۰۴ - ۳۵۸ پیش از میلاد)
 11. اردشیر سوم (۳۵۸ - ۳۳۸ پیش از میلاد)
 12. اردشیر چهارم (۳۳۸ - ۳۳۶ پیش از میلاد)
 13. داریوش سوم (۳۳۶ - ۳۳۰ پیش از میلاد)


موضوعات:لیست شاهان ایران ,
هخامنشیان-(از-۵۵۰-تا-۳۳۰-پیش-از-میلاد)- هخامنشیان-(از-۵۵۰-تا-۳۳۰-پیش-از-میلاد)- هخامنشیان-(از-۵۵۰-تا-۳۳۰-پیش-از-میلاد)- هخامنشیان-(از-۵۵۰-تا-۳۳۰-پیش-از-میلاد)- هخامنشیان-(از-۵۵۰-تا-۳۳۰-پیش-از-میلاد)- امتیاز : 513 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
شنبه 24 اردیبهشت 1390

مطالب محبوب

شنبه 24 اردیبهشت 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390
سه شنبه 02 فروردین 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390

صفحات مطالب