همرگ انجمنی متفاوت

تاریخ: 06/02/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 107 نویسنده: طاها

الفبای فارسی مجموعه حروفی است که از آنها برای نگاشتن خط فارسی استفاده می‌شود. این مجموعه شامل ۳۲ حرف است.

ویژگی‌های الفبای فارسی

 

 حروف باصدا (مصوت یا واکه)

زبان فارسی دارای ۶ حرف باصدا است که شامل ۳ حرف باصدای بلند و ۳ حرف و علامت باصدای کوتاه است.

 حروف و علامت‌های باصدای کوتاه

 • علامت ــَــ که نام آن به پارسی «زبَر» است؛ در آغاز کلمه‌ها به صورت «اَ» می‌آید مانند «اَنار»؛ و در میان واژه‌ها معمولاً از آن چشمپوشی می‌کنند مانند، «سَر، اَگَر»
 • علامت ــِــ که نام آن به پارسی «زیر» است: در آغاز واژه‌ها به شکل «اِ» می‌آید مانند «اِمسال»؛ درمیان کلمه‌ها از آن چشمپوشی می‌کنند مانند «سِپردن»؛ و در پایان آنها به شکل «ـه و یا ه» نوشته می‌شود که نام آن"-ِ"ی آخر است مانند «نامه، خرده» و نباید با حرف بی‌صدای «هـ» در کلمه‌هایی مانند «نُه، دِه، بِه» اشتباه شود.
 • علامت ـــُــ که نام آن به فارسی «پیش» است؛ در ابتدای کلمه به شکل «اُ» نوشته می‌شود مانند «اُتاق، اُستوار»؛ در میان کلمه معمولاً از آن چشمپوشی می‌کنند مانند «پُرتقال، سُرمه، گُل»: و در پایان کلمه به صورت حرف «و» می‌آید مانند «نو، دو» که نباید آنرا با حرف بی‌صدای «و» (مانند «ماورا») یا مصوت بلند «و» (مانند «بانو، زالو، جارو») اشتباه گرفت.

اساس الفبای فارسی با الفبای عربی یکی است، اما الفبای فارسی دارای چهار حرف است که واجهای متناظر آنها در عربی استاندارد وجود ندارد. برخی از حروف فارسی با حروف متناظر خود در عربی متفاوت هستند؛ مثلا حرف «ک» در فارسی در حالت پایانی یا تنها با سرکش نوشته می‌شود در حالی که حرف «ك» عربی در این دو حالت بدون سرکش است. برخی از حروف در فارسی دارای بیش از یک شکل هستند، مانند حرف «هـ» ساده و حرف «هٔ». همچنین «ی» آخر در فارسی بدون نقطه است، اما در عربی با دو نقطه نوشته می‌شود: «ي».

الفبای فارسی شامل ۳۲ حرف است. حرف همزه در واژگان وام گرفته شده از زبان عربی استفاده می‌شود. حرف «هـ» با همزه‌ای کوچک (هٔ) نیز در فارسی استفاده می‌شود، که البته گاهی حرف ی به جای آن به‌کار می‌رود.

در الفبای فارسی حروف صدادار َ ِ و ُ معمولاً نوشته نمی شوند که این مساله موجب بروز ابهاماتی در فهم کلمه و یا جمله می شود

ترتیب الفبای فارسی

 

نام سی‌وسه حرف فارسی عبارت است از:

 1. الف
 2. بِ
 3. پِ
 4. تِ
 5. ثِ
 6. جیم
 7. چِ
 8. حِ
 9. خِ
 10. دال
 11. ذال
 12. رِ
 13. زِ
 14. ژِ
 15. سین
 16. شین
 17. صاد
 18. ضاد
 19. طا
 20. ظا
 21. عین
 22. غین
 23. فِ
 24. قاف
 25. کاف
 26. گاف
 27. لام
 28. میم
 29. نون
 30. واو
 31. هِ
 32. یِ
 33. همزه

الفبای-فارسی الفبای-فارسی الفبای-فارسی الفبای-فارسی الفبای-فارسی امتیاز : 233 دیدگاه(0)

تاریخ: 06/02/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 82 نویسنده: طاها

زبان ایتالیایی 21 حرف داردکه چهار نوع، یعنی حروف چاپی بزرگ و کوچک و حروف تحریری بزرگ و کوچک تقسیم می شود. در اینجا حروف چاپی بزرگ و کوچک و تلفظ آنها آورده شده است.

حروف چاپی بزرگ                                                   Le Lettere Maiuscole

اَ                                               A

بی                                             B

چی                                            C

دی                                            D

اِ                                               E

افِّ                                            F

جی                                            G

اَکا                                             H

ئی                                             I

اِلِّ                                              L

اِمِّ                                              M

اِنِّ                                             N

اُ                                               O

پی                                             P

کو                                             Q

اِرِّ                                             R

اِسِّ                                            S

تی                                             T

او                                              U

وو-وی                                        V

زِتّا                                            Z

حروف چاپی کوچک                                          Le Lettere Minuscole

a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z.

حروف ایتالیایی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

A-   حروف صدا دار «Vocali» B- حروف بی صدا «Consononti»

A-   حروف صدا دار «Vocali»

 پنج حرف «a, e, i, u» حروف صدا دار هستند، حروف به تنهایی و مستقل تلفظ می شوند. لازم به ذکر است این تلفظ لز داخل حجره بهسرعت ادا می شود، به طوریکه دو سیلاب جدا وجود ندارد.

B-   حروف بی صدا«Consonanati»

حروفی هستند که با دخالت حروف صدا دار، تلفظ می شوند و شامل شانزده حرف باقیمانده می باشند.


زبان-ایتالیایی- زبان-ایتالیایی- زبان-ایتالیایی- زبان-ایتالیایی- زبان-ایتالیایی- امتیاز : 296 دیدگاه(0)

تاریخ: 06/02/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 114 نویسنده: طاها

بزرگ کوچک ایتالیک ایتالیک کوچک نامآوانویسیمثال کاربرد
АаАаاَ/a/آب
БбБбبِه/b/بوران
ВвВвوِه/v/ویکتور
ГгГгگِه/g/گام
ДдДдدِه/d/دانوب
ЕеЕеیِه/je/یِگانه
ЁёЁёیُ/jo/ریو
ЖжЖжژِه/ ʒ /ژاله
ЗзЗзزِه/z/زنگ
ИиИиایـ/i/ایشان
ЙйЙйایـ کوتاه/j/چای
КкКкکا/k/کارتون
ЛлЛлاِل/l/لادا
МмМмاِم/m/مسکو
НнНнاِن/n/نادیا
ОоОоآ/o/آتش
ПпПпپِه/p/پاریس
РрРрاِر/r/رادیو
СсСсاِس/s/سالیپول
ТтТтتِه/t/تانک
УуУуاو/u/اوشان
ФфФфاِف/f/فاز
ХхХхخا/x/خاویار
ЦцЦцتْسه/ts/عطسه
ЧчЧчچِه/t∫/چه‌گوارا
ШшШшشا/∫/شامپو
ЩщЩщشْچا/∫t∫/خروشچف
ЪъЪъنشان سختی&معادل ندارد
ЫыЫыیـِری/ɨ/--
ЬьЬьنشان نرمی معادل ندارد
ЭэЭэاِ/ ə /اِکباتان
ЮюЮюیُو/ju/یونان
ЯяЯяیَه/ja/یَواش

 

ф  اِف     ыسُ       вوِ     аاَ     пپِ     рاِر   оاُ     лاِل    дدِ     жژِ        эزِ

ъعلامت سخت کننده صوت ندارد

Х فا      зاِ     щششا      шشا       гگِ       нاِن      еیِ      кکا     уاو 

Цتسِ    й ی    я یا      ч چِ      сاِس     мاِم      иیی       тتِ    

ьعلامت نرم کننده صوت ندارد

Бبِ       Юیو        ёیُ 


الفبای-روسی الفبای-روسی الفبای-روسی الفبای-روسی الفبای-روسی امتیاز : 263 دیدگاه(0)

تاریخ: 06/02/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 71 نویسنده: طاها
حروف الفبای انگلیسی:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
معادل حروف در فرانسه و تلفظ ان ها :


A
ah


B
beh


C
seh


D
deh


E
uh


F
eff


G
zheh


H
ahsh


I
ee


J
zhee


K
kah


L
ell


M
em


N
en


O
oh


P
peh


Q
koo


R
air


S
ess


T
teh


U
oohV
veh

W
doo-blah-veh


X
eeks


Y
ee-grek


Z
zed


حروف-الفبای-فرانسه- حروف-الفبای-فرانسه- حروف-الفبای-فرانسه- حروف-الفبای-فرانسه- حروف-الفبای-فرانسه- امتیاز : 304 دیدگاه(0)

تاریخ: 06/02/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 60 نویسنده: طاها

 

الفبای آلمانی مثل انگلیسی 26 حرف دارد که به صورت زیر می باشند:
1-حروف بزرگ:

ای ، ها ، گِ ، اِف ، اِ ، دِ ، ثِ ، بِ ، آ

A ، B ، C ، D ، E ، F ، G ، H ، I

اِر، کو ، پِ ، اُ ، اِن ، اِم ، اِل ، کا ، یُت

J ، K ، L ، M ، N ، O ، P ، Q ، R

تسِت ، اُوپسیلُن ، ایکس ، وِ ، فآو ، او ، تِ ، اِس

S ، T ، U ، V ، W ، X ، Y ، Z
2-حروف کوچک:
حروف کوچک هم با همین صدا و شکل آن ها هم مثل حروف کوچک الفبای انگلیسی می باشد.


-الفبای-آلمانی- -الفبای-آلمانی- -الفبای-آلمانی- -الفبای-آلمانی- -الفبای-آلمانی- امتیاز : 227 دیدگاه(0)

تاریخ: 06/02/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 68 نویسنده: طاها

الفبای انگلیسی دارای ۲۶ حرف است که بسیاری از این حروف در اکثر زبانها مانند فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی و ... مشترک هستند.

حروف الفبای انگلیسی عبارت‌اند از:

 • اِی
 • بی
 • سی
 • دی
 • ای
 • اف
 • جی
 • اچ
 • آی
 • جِی
 • کی
 • ال
 • ام
 • ان
 • اُ
 • پی
 • کیو
 • آر
 • اس
 • تی
 • یو
 • وی
 • دابل‌یو
 • ایکس
 • وای
 • زد

حروف انگلیسی به زبان اصلی عبارت‌اند از:

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

زبان-انگلیسی زبان-انگلیسی زبان-انگلیسی زبان-انگلیسی زبان-انگلیسی امتیاز : 373 دیدگاه(0)

تاریخ: 06/02/1390 ساعت: عدم نمايش بازدید: 118 نویسنده: طاها

الفبای یونانی الفبایی است که زبان یونانی از سده نهم پیش از زایش عیسی بدان نگاشته می*شود. این الفبا یکی از کاملترین سامانه*های الفبایی و نیز کهن*ترین الفبایی است که هنوز نیز کاربرد دارد. در گذشته برای نشان دادن شمارگان نیز از این الفبا سود برده می*شد ولی امروزه یونانیان از نمادهای ریاضی برای نشان دادن شماره*ها بهره می*برند. الفبای یونانی از الفبای فنیقی گرفته شده است. همچنین الفبای گوتیک، سیریلیک و لاتین نیز از این الفبا گرفته شده*اند. حتا برخی می*انگارند که الفبای ارمنی نیز از این الفبا به*دست آمده باشد.


کوچک بزرگ فارسی انگلیسی
Α α آلفا alpha
Β β بتا beta
Γ γ گاما gamma
Δ δ دلتا delta
Ε ε اپسیلون epsilon
Ϝ ϝ واو، یگما wau, digamma
Ϛ ϛ ستغم stigma
Ζ ζ زتا zeta
Η η اتا eta
Ͱ ͱ هءت heta
Θ θ تتا theta
Ι ι یوتا iota
Κ κ کاپا kappa
Λ λ لاندا lamda
Μ μ مو mu
Ν ν نو nu
Ξ ξ زی xi
Ο ο امیکرون omicron
Π π پی pi
Ϻ ϻ سن san
Ϸ ϸ ش sho
Ϙ ϙ قپپ koppa
Ρ ρ رو rho
Σ σ ,ς سیگما sigma
Τ τ تاو tau
Υ υ اپسیلون upsilon
Φ φ فی phi
Χ χ خی chi
Ψ ψ سای psi
Ω ω امگا omega
Ͳ ͳ سمپ، یسیگما sampi, disigma


الفبای-یونانی- الفبای-یونانی- الفبای-یونانی- الفبای-یونانی- الفبای-یونانی- امتیاز : 418 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
چهارشنبه 16 بهمن 1392
شنبه 24 اردیبهشت 1390

مطالب محبوب

شنبه 24 اردیبهشت 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390
سه شنبه 02 فروردین 1390
شنبه 24 اردیبهشت 1390

صفحات مطالب